Stomamateriaal

Stomamateriaal: een flexibeler en meer gepersonaliseerde terugbetaling in 2021 (vanaf 01/04/2021)
Vanuit Stoma Ilco vzw hebben we al vele jaren gevraagd om dotaties stomamateriaal niet vast te leggen hoeveelheid plaatjes en zakjes.. maar in een budget zodat elke stomadrager zijn verzorgingsmateriaal kan kopen volgens eigen behoefte. De ene persoon heeft meer plaatjes nodig, de andere meer zakjes, nog iemand anders heeft meer pasta nodig terwijl hij bv. zakjes over heeft…

Na een hele tijd dat de wetswijziging in de ‘diepvries’ zat, werd de deur terug geopend.

Voordat de nieuwe terugbetaling stomamateriaal werd ondertekend (KB 14/8/20 verschenen SB) heeft Stoma Ilco vzw de inhoud grondig bestudeerd. Opmerkingen hebben we aan de bevoegde instanties gemeld.

100% zoals we willen is het nog niet. Maar stomadragers zullen qua mogelijkheid en aankoop hoeveelheid verzorgingsmateriaal er niet op achteruit gaan.

Er zal nog een uitgebreide informatiecampagne worden opgezet door het RIZIV en ook Stoma Ilco vzw zal u tijdig inlichten dmv infobijeenkomsten, duidelijke uiteenzetting in Stoma Nieuws.

Dus maak u geen zorgen, u zal zeker op de hoogte zijn tegen 01/04/2021 wanner de nieuwe regeling intreedt.