Agenda

Datum | Uur Agenda
02/06/2018
15:00 - 18:00 uur
Lotgenotenbijeenkomst met spreker over podologie
St Theresia instituut, Kortrijk
07/06/2018
08:30 - 18:00 uur
Verrassingsuitstap
Ontmoetingscentrum Sint-Lucovicus, Rapertingen-Hasselt
09/06/2018
13:00 - 20:00 uur
Jaarlijkse uitstap
P&R Land van Roodelaan, Gentbrugge
02/08/2018
14:00 - 17:00 uur
Zomerterras
07/09/2018
13:30 - 17:00 uur
Minigolf met zomerterras
Blaarmeersen Gent, Gent
08/09/2018
15:00 - 18:00 uur
Lotgenotenbijeenkomst
St Theresia instituut, Kortrijk
19/09/2018
14:00 - 17:00 uur
'Mild en mindful omgaan met je beperking'
Ontmoetingscentrum Sint-Lucovicus, Rapertingen-Hasselt
11/10/2018
14:00 - 17:00 uur
‘Stoma voor beginners’
Ontmoetingscentrum Sint-Lucovicus, Rapertingen-Hasselt
29/11/2018
14:00 - 17:00 uur
'Stomadrager, wat staat er op je menu?'
Ontmoetingscentrum Sint-Lucovicus, Rapertingen-Hasselt
15/12/2018
15:00 - 18:00 uur
Lotgenotenbijeenkomst
St Theresia instituut, Kortrijk